Küttesüsteemi eksperthinnang maja kasutusloa saamiseks

Kasutusloa saamise protsess

OÜ Potipoisi korstnapühkija-meistril on õigus väljastada küttesüsteemide eksperthinnagut, mida elamule kasutusloa taotlemisel nõuab omanikult tihti just Päästeamet. Eksperthinnangu vorm ja sisulised nõuded on ette kirjutatud Päästeameti poolt.

 

Millal piisab vaid korstnapühkimise aktist?

Korstnapühkimise akt on piisav dokument juhul, kui teil on olemas kogu muu küttesüsteemiga seotud dokumentatsioon, mida vastuvõtu komisjoni kuuluv päästeametnik näha soovib ja mis on välja toodud eelmises punktis

Millal on vaja küttesüsteemi eksperthinnangut?

Enamikel juhtudel on vaja maja vastuvõtuga tegeledes küttesüsteemi eksperthinnangut siis, kui Päästeamet seda küsib. Päästeamet võib eksperthinnangut soovida kas kogu küttesüsteemile või mõnele sellele osale, näiteks vaid ühele küttekehale või korstnale.

Kes võib eksperthinnagu koostada?

Eksperthinnangu andmise kompetents on olemas korstnapühkija III, korstnapühkija-meister tase 5, pottsepp III, pottsepp-restauraator III, pottsepp-meister tase 5 ja tuleohutusekspert tase 6 kutsetunnistust omavatel isikutel. Kutsetunnistuse olemasolu saab kontrollida Kutsekoja koduleheküljelt kutsekoda.ee.

Eksperthinnangu andmise kompetents on olemas Korstnapühkija III, Korstnapühkija-meister tase 5, Pottsepp III, Pottsepp-restauraator III,  Pottsepp-meister tase 5 kutsetunnistust omavatel isikutel. Kutsetunnistuse olemasolu saab kontrollida Kutsekojast.

Nõuded eksperthinnangule on kirjas Päästeameti juhendis “Küttesüsteemide ehitamine” (lk. 22, Lisa 4).

 

Eksperthinnangu koostamine

Milline dokument eksperthinnang täpsemalt on?

Eksperthinnangu vorm ja sisulised nõuded on kinnitatud Päästeameti poolt…

Loe edasi…

Eksperthinnangu koostamise protsess OÜ Potipoisis

Eksperthinnangu koostamine jaguneb kaheks osaks – Esmane konsultatsioon ja eksperthinnangu koostamine…

Loe edasi…

Miks me ikkagi vajame eksperthinnangu tegemiseks küttesüsteemi kohta käivaid dokumente?

Eksperthinnangu väljastamiseks on meil vaja alusdokumente, mille põhjal teie küttesüsteemi ohutust hinnata…

Loe edasi…

 

Mida Päästeamet veel kontrollib

Kui tegemist on uusehitisega, peab valminud hoone kasutamiseks olema kasutusluba. Kasutusloa saamiseks esitab valminud hoone omanik taotluse KOV-le, kes määrab komisjoni koosseisu hoone ülevaatuseks. Komisjoni koosseisus on alati Päästeameti esindaja.
Päästeamet esindaja kontrollib ehitise vastavust ehitusprojektile ja kehtestatud nõuetele tuleohutuse seisukohast.

  • päästeasutuse heakskiiduga ehitusprojekt;

  • ehitustööde päevik ( rohkem infot SIIT ja SIIT ).;

  • elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistus (rohkem infot  SIIT ja SIIT );

  • kandekonstruktsioonide tulepüsivuse tõendamine (rohkem infot SIIT );

  • tuletõkkesektsioonide tulepüsivuse tõendamine;

  • tuletõrje veevarustuse olemasolu tõendamine (tõendamist kooskõlastada Päästeametiga);

  • küttesüsteemi komponentide (kütteseade, korsten, müürikivid) vastavusdeklaratsioonid;

  • küttesüsteemi teostusjoonised (nt korstna teostus, kamina paigaldus vms);

  • küttesüsteemi kasutamis- ja hooldusjuhend.