Eksperthinnangu koostamise protsess OÜ Potipoiss

Esmane konsultatsioon

Eksperthinnangu väljastamist alustame konsultatsioonist, mille käigus tuleb meister objektile. Seal teeme kindlaks küttesüsteemi olukorra: vaatame, kas olemasolev süsteem vastab kehtivatele normidele ja seadustele ning kas küttesüsteem on tuleohutu ehk terve. Lisaks oleks hea tutvuda kõikide küttesüsteemide kohta käivate dokumentidega, mis teil hetkel olemas on. Mõnikord on selleks vaid ehitusprojekt, teinekord on olemas ostutšekid ja kasutusjuhendid. Iga infokild on abiks. Konsultatsiooni käigus eksperthinnangut ei väljastata!

Konsultatsiooni tulemusena koostame edasise tegevuskava ning vajadusel ka n-ö puuduste nimekirja. Nüüd saame teha ka täpsema hinnapakkumise eksperthinnangu väljastamiseks. Positiivse eksperthinnangu väljastame siis, kui kohapeal leitud puudused on küttesüsteemist likvideeritud.

Eksperthinnangu koostamine

Konsultatsiooni aja saame teile leida kiiremini, aga eksperthinnangu koostamine võtab (olenevalt tööde ootejärjekorrast) aega paar nädalat kuni kuu. Eksperthinnangu koostamiseks peame otsima erinevaid sertifikaate ja deklaratsioone, aga ka küttekehade kasutus-, paigaldus- ja hooldusjuhendeid, samuti on teinekord vaja teha lõõriskeemide ning korstna läbiviikude jooniseid või kontrollmõõtmisi.

Eksperthinnangu, koos erinevate dokumentidega, saadame teile peale arve tasumist digitaalallkirjastatuna e-posti ning paberkandjal versiooni toimetame teieni SmartPosti või tavapostiga.