Milline dokument eksperthinnang täpsemalt on?

Eksperthinnangu vorm ja sisulised nõuded on kinnitatud Päästeameti poolt.

Eksperthinnangus tuleb esitada:

 1. Info tegevuste kohta (milliseid toiminguid ja mis kuupäevadel on eksperthinnangu andmiseks teostatud).
  Info eksperthinnangu andmiseks kasutatud mõõte- ja tööriistade kohta.
 2. Info kütteseadme kohta:
  1. kütteseadme tüüp (ahi, kamin, pliit vms) ja nominaalvõimsus (kW);
  2. kaal ja mõõdud;
  3. kolle (maht, kasutatud materjalid);
  4. õhu vajadus kütmisel (m3);
  5. lõõrid (kasutatud materjalid, lõõrisüsteem, lõõride skeem);
  6. välispind (kasutatud materjalid);
  7. väljuvate suitsugaaside temperatuur (°C) (maksimaalne temperatuur);
  8. ohutuskujad põlevmaterjalideni.
 3. Info ühenduslõõri kohta:
  1. kasutatud materjalid ja mõõdud;
  2. paigaldus (ohutuskujad põlevmaterjalideni, läbiviikude teostus).
 4. Info korstna kohta:
  1. kasutatud materjalid ja mõõdud (ristlõige, pikkus);
  2. paigaldus (ohutuskujad põlevmaterjalideni, läbiviikude teostus, šahtide kirjeldus, vaadeldavus).
 5. Info küttesüsteemi puhastatavuse kohta (puhastus-ja tahmaluugid, pääs korstnani).
 6. Kokkuvõtlik üldine hinnang küttesüsteemi kohta (kas küttesüsteem on terviklik ja ohutu kasutamiseks).
 7. Kui küttesüsteem on kasutuskõlblik, siis tuleb täiendavalt välja tuua:
  1. loetelu sobivatest küttematerjalidest;
  2. kütmisjuhis (nt kütuse mass ja kütmise intervall);
  3. hooldamise juhis (intervall, toimingud ja erinõuded, kui need on asjakohased);
  4. juhis korstna tahmapõlengu korral tegutsemiseks.