Korstnapühkija

Hooldamata korstnad ja kütteseadmed on reaalseks ohuallikas teie kodule.
Meie firma kutsetunnistusega korstnapühkijad seisavad hea teie tuleohutu kodu eest ning aitavad leida vastused ja lahendused ka keerulisemates olukordades.

Teenused mida pakume:

– erinevate küttekehade puhastamine
– ummistuste likvideerimine
– lõõride puhastamine kettpuhastiga (pigi eemaldamiseks)
– pigi põletamine
– lõõriuuringud suitsuküünalde ja kaameraga
– projektide ja jooniste võrdlemine tegeliku olukorraga
– konsultatsioonid ja tuleohutuse kontroll
– eksperthinnangute väljastamine (kasutusloa saamiseks, tulekahju järgselt jne)

Hinnakirja saab tutvuda SIIN.

Korstnapühkimise eest vastutava meistri Pepe Susseni litsentsid, tunnistused ja koolitused:

Korstnapühkija-meister, tase 5, kutsetunnistus nr 092455
– Moodulkorstnad tunnistus nr. 02607
– Tuleohutus tunnistus nr. 0655
– Tuleohutusalane täiendusõpe nr. 14652
– Tuleohutuse täiendkursus nr. 016
– Työturvallisuuskortti
– Vanade pottahjude ja kütteseadmete restaureerimine ja
renoveerimine  nr. T9931
– Kesk- ja Põhja-Euroopa ahjuehituskontseptsioonid uue standardi   EN 15544 taustal, erinevused ja kokkupuutepunktid. nr T10018

KKK

Kes võib korstnaid pühkida?

Kortermajas, mitmepereelamus, ridaelamus peab igal aastal küttesüsteeme hooldama korstnapühkija kutsetunnistust omav isik ehk korstnapühkija kutsestandardi tähenduses. Eramajas ja suvilas võib küttesüsteeme hooldada hoone valdaja ise tingimusel, et kord 5 aasta jooksul teeb töö kutsetunnistusega korstnapühkija.

Kust saab kontrollida kutsetunnistuse olemasolu?

Kindlaim koht selleks on Kutsekoja kodulehekülg www.kutsekoda.ee.

Kas päris korstnapühkija peab olema ka Korstnapühkijate Koja liige?

Ei pea. Oluline on, et korstnapühkijal on kutsetunnistus.

Kas korstnapühkija väljastab alati akti?

Iga õige korstnapühkija peab peale töö tegemist väljastama korstnapühkimise akti. Seadusega ette nähtud korstnapühkimise akti näidisega saab tutvuda siin: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/0000/1335/4895/13355089.pdf#

Kas korstnapühkijal on oma redel?

Korstnapühkijal on kaasas väike redel (1 meeter), aga see ei pruugi ulatuda vajaliku kõrguseni. Seaduse järgi on katusele juurdepääsu tagamine majaomaniku kohustus. Kui katusele pääs teeb muret, võib alati saata objektist pildi ja konsulteerida, kas korstnapühkija saab katusele või tuleb hakata otsima alternatiive. Lisaks tuleks kindlaks teha,et majas, kus katusele pääseb läbi luugi, oleks kindel jalgealune ka luugini pääsemiseks.

Millal korstnapühkija kutsuda?

Traditsiooniliselt kutsutakse korstnapühkija kas vahetult enne või peale kütteperioodi ehk siis kevadel ja sügise alguses. Sellest tulenevad ka hooajaliselt pikad ootejärjekorrad. Tegelikult võib korstnapühkija oma tööd teha igal aastaajal.

Mis saab, kui mulle osutab teenust kutsetunnistuseta korstnapühkija?

Esiteks võib oskamatu tegija puhastada küttesüsteeme ebakvaliteetselt jättes olukorra endiselt potentsiaalselt tuleohtlikuks. Teiseks ei kehti ükski tema poolt väljastatud dokument ning see võib kaasa tuua pahandused nii päästeameti kui ka kindlustusfirmadega.

Milline peab olema korstnapühkimise akt maja kasutusloa saamiseks?

Tegemist on tavalise korstnapühkimise aktiga, mille võib väljastada iga kutsetunnistust omav korstnapühkija. Akti vormiga saab tutvuda siin: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/0000/1335/4895/13355089.pdf#

Kas enne korstnapühkija külakäiku tohib ahju-pliiti-kerist kütta

Vahetult enne korstnapühkija külaskäiku ei tasuks küttekehadesse tuld teha. Kuuma ahju või pliiti on ohtlik pühkida.

Kas aknad-uksed-siibrid peavad olema suletud

Aknad, uksed ja siibrid peavad olema korstnapühkija visiidi ajal suletud. Tahm lendub kergelt ning isegi väiksem tuuletõmme võib selle korterisse laiali lennutada.

Ligipääsu tagamine korstnapühkijale

Oluline on tagada korstnapühkijale ligipääs katusele, et ta saaks korstnalõõre korralikult puhastada. Ka  katusel peaksid olema käiguteed ning redelid. Korstnapühkijal peab olema ka ligipääs korstnajalgadele, et veenduda nende tuleohutuses ning eemaldada lõõride puhastamise käigus alla langenud sodi.

Mida on veel korstanpühkijale vaja

Varuge mõned vanad ajalehed. Ajalehed laotab laiali korstnapühkija ise.

Varuge aega ja rõõmsat meelt. Korstnapühkimine ei ole alati täppisteadus ning kõiki töö käigus tekkivaid üllatusi ei oska ette ennustada. Seega võib töö teostamise aeg minna pikemaks kui alguses planeeritud.

NB! Ärge unustage korstnapühkija kuue kuldset nööpi keerata – teatavasti see toob õnne ja täidab koguni ühe soovi!