Kommenteeri

Küttesüsteemi ekspertiis. Alusta konsultatsioonist.

Küttesüsteemi eksperthinnang (mõnikord nimetatud ka kui küttesüsteemi ekspertiis) on vajalik siis, kui tegelete kasutusloa taotlemisega aga tahkekütet kasutaval küttesüsteemil puuduvad vajalikud dokumendid. 

Majale kasutusloa taotlemise protsess hõlmab endas mitut valdkonda, kus dokumentatsioon peab olema tip-top korras: elekter, vesi, projekt jne. Kui majas on tahkeküttel töötav küttekeha, siis peab ka sellel olema teostusjoonis ning kasutatud materjalidel sertifikaadid. Lisaks loomulikult tavapärane korstnapühkimise akt.

Mitmete dokumentide puhul tuleb vastav nõue kasutusloa taotlejale üllatusena. On asju, mida soovib näha vald ning siis on veel lisaks dokumendid, millega soovib tutvuda maja üle vaatav Päästeameti esindaja. Seega kordame siinkohal üle, et ainult korstnapühkimise aktist hoone kasutusloa taotlemisel ei piisa!

Nagu ehituse puhul ikka, saab kõik alguse projektist. Ka küttesüsteem peab vastama maja projektile. Kui viimases on kirjas üks kamin elutoas, aga ehituse käigus on hoopis valminud saun ja sinna pandud puiduküttega keris, siis tuleb vastav muudatus sisse viia ka projekti. Sauna kerised ongi tihtipeale kasutusloa puhul kõige probleemsemad küttekehad, sest nende puhul peab kindlasti olema kasutusel ka õige temperatuuriklassiga korsten. Kerise kasutus- või paigaldusjuhendis on alati kirjas väljuvate suitsugaaside temperatuur. Samuti on korstnate puhul olemas kasutus- ja paigaldusjuhendid, kus on kirjas kui kuum võib olla sinna sisenev suits. Kütteha ning korstna temperatuuriklassid peavad olema vastavuses!

Mida teha kui selliseid dokumente ei ole? Päästeamet aktsepteerib ka küttesüsteemide eksperthinnangut, mis näitab ära, kas küttesüsteem on ohutu ning millistel tingimustel on antud küttesüsteemi turvaline kasutada. Tegemist ei ole dokumendiga, mida saab väljastada kohe objektil kohapeal või mida võiks väljastada iga korstnapühkija. Selleks on vaja tase 5. korstnapühkijat ehk korstnapühkija-meistrit. Samuti tuleb alati arvestada võimalusega, et enne positiivse tulemusega eksperthinnangu väljastamist tuleb teha mõned parandustööd, et küttesüsteem vastaks kehtivatele seadustele ja normidele. Just seetõttu ongi hea alustada konsultatsiooniga, et teha kindlaks, kas küttesüsteemis on puuduseid, ning kui on, siis milline on parim viis nende likvideerimiseks.


Lisa kommentaar

Email again:
http://potipoiss.ee/sitemap_location.xml